سلام خدمت اساتید گرامی
من یه برد اردوینو پرو مینی 3.3 v و ماژول tft 1.44 SPI 128×128 v1.1 با برد قرمز و پین هدر زرد با چیپ ILI9163 دارم
که میخوام نمایشگر رو وصل کنم امابا مشکل مواجه شدم
من از این کتابخانه استفاده کردم

https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C

اتصالاتم هم اینطوری بودش
led........vcc
sck..........13
sda...........11
a0...........8
reset...............9
cs................10
gnd..........gnd
vcc........vcc
لطفا کمک کنید خیلی ممنونم