سلام
من ماژول رید مگنتیک - ماژول مغناطیس رو خریداری کردم و میخوام کمک کنید ماژول مناسب زنگ اخبار و برد آردوینو مناسب با منبع تغذیه مناسب (باتری)رو معرفی کنید .
که با قرارگیری ماژول مغناطیس داخل میدان مغناطیسی بتونه ماژول زنگ خبر بده و بوق بزنه