با سلام . لطفا برای کسانی که علاقه دارن فرستنده کوادشونو خودشون بسازن قاب جوی استیک دار بیارین.