سلام. وقت بخیر
لطفا از این هدر بردها هم بیارید
کوچیک، ارزون، کاربردی

اینها واقعا عالی هستن. لطفا بررسی کنید و در صورت امکان به فروشگاه اضافه کنید.
دوستان هم نظرشونو بدن


Bare Minimum Arduino Mega 2560 - 10$
https://www.tindie.com/products/Fuzz...ino-mega-2560/Mega2560-CORE mini 2560 Arduino compatible 3.3V 5V for Arduino mega 2560 - $13.99
MEGA2560 Core Mini 2560 Arduino Compatible 3 3V 5V for Arduino Mega 2560 | eBayNew Small Meduino Mega2560 R3 Pro Mini ATMEGA16U2 Female header for Arduino - $15.50
New Small Meduino MEGA2560 R3 Pro Mini ATMEGA16U2 Arduino MEGA2560 Compatible | eBayNew Small Meduino Mega2560 R3 Pro Mini ATMEGA16U2 Female header for Arduino + PIN HEADER - $16.50
New Small Meduino MEGA2560 R3 Pro Mini ATMEGA16U2 Female Header for Arduino | eBay