با ماژول های زیر و یک برد FPGA میشه اسیلوسکوپ ساخت یا کارهای پردازش سیگنال حرفه ای انجام داد. ماژول های لینک زیر متناسب با سرعت و ریزوایشن قیمت متفاوت دارند. از افتاب رایانه خواهش می کنم این ماژول رو وارد کنه.

KNJN.com - Flashy and Widy