سلام.شما اکثر ماژول های آردینو آوردید اما نمایشگر و hmi مخصوص آردینو نیاوردید.لطفا وارد کنید فکر می کنم بترکونه.
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution