سلام در صورت امکان این آیتم رو بیارید . خیلی به درد میخوره مخصوصا که در صورت آپدیت برد و خرید برد جدید رزبری پای در آینده ، باز هم امکان استفاده با همین محصول وجود خواهد داشت .
https://www.pi-top.com/buy/ceed