سلام
لطفا از اين ماژولها در صورت امكان تهيه فرماييد.

https://m.aliexpress.com/s/item/7936...il2msiteDetail

با اين ماژول مي*توان با استفاده از اپليكيشن بسيار قدرتمند ZaZa Remote از هر نوع گوشي به عنوان كنترل مادون قرمز استفاده و در صورت نياز كنترل دلخواه را به آن آموزش داد.