سلام
لطفا آی سی و یا ماژول آنالوگ به دیجیتال 24 بیتی زیر را وارد کنید.تو ایران کسی نداره بیاری مشتری فراوان داره.
Ltc2485
Ltc2400