سلام متقاضی دریافت کابل مبدل
rs232
9 پین دو سر ماده می باشم لطفا به کالاهای فروشگاه اظافه کنید
با تشکر