با سلام من نیاز فوری به فرستنده و گیرنده وایرلس صدا با مشخصات زیر دارم
RF SECTION
Wireless module
Frequency range 2.400 to 2.4835 GHz
Number of channels 3
Output power
RMS output power
Surround Ch 125 W per channel (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Total RMS power 250 W
FTC output power
Surround Ch 34 W per channel (3 ≠), 120 Hz–20 kHz, 1 % THD
Total FTC power 68w
لطفا جهت رضای خدا یکی راهنمایی کنه با تشکر بیکران