فیلامنت های که ۴۰ درصد از جنس چوب و ۶۰ درصد پلیمر هستند ومیتوان از آنها برای چاپ اجسام چوبی استفاده کرد . با افزایش دما رنگ این ماده مانند چوب سوخته تیره میشود که در تولید اجسام چند رنگ کار برد دارد . قیمت چینیش حدود کیلویی ۵۰ دلار هست .
فیلامنت های دیگه هم هست از جنس ماده معدنی که مثل سنگ درمیاد یا فیلامنت های کربن یا نقره که رسانا هستند .به عنوان پیشنهاد برای واردات بنظرم میرسه .
با تشکر