اگر بتونید ماژول های لیزر اسکنر با قیمت پایین
و سنسور های اندازه گیری فاصله لیزری با دقت بالا بیارین
فک کنم خریدار زیاد تری پیدا کنید
موفق باشید:d