سلام
اين لينك يه ماژول فرستنده/گيرنده براي ارسال ديتا و سيگنال آنالوگ مثل صدا هست
فركانس كاريش 2.4GHz هست و امكان كد گذاري روي ديتاي ارسالي با پروتكل AES128 رو داره.
قيمتش هم مناسبه

و كاملا" مطمئن باشيد تو ايران طرفدار زياد داره، چون يه ماژول براي كاربرد صنعتي هست و فروش خوبي هم خواهيد داشت

Digi Xbee Pro XBP24 awi Module O449 | eBay