سلام.
لطفا چند نمونه دینام با وات مناسب برای راه اندازی یک توربین بادی که بتونه روشنایی حداقل یک اتاق رو تامین کنه رو وارد کنید.

مرسی