سلام
امکان داره که تجهیزات دریافت کننده بیسیم رو هم وارد فروشگاه کنید؟

یکی از شرکت هایی که در این زمینه کار میکنه شرکت AOR ژاپن هست که با دستگاه های دریافت کننده اون میشه بیسیم های زمینی و برج مراقبت و ماهواره های هواشناسی و سیگنال های رادیو اماتوری رو فقط دریافت کرد.

AR2300 | RECEIVERS | AOR,LTD. Authority On Radio Communications

این یک نمونه گیرنده ساده این شرکت هست.

اگر هم بتونید فرستنده هم وارد کنید که دیگه عالی میشه و بعد دریافت مجوز رادیو اماتوری ایستگاه رو با دستگاه های وارداتی شما راه اندازی کرد!

موفق باشید!