اول تشکر میکنم از شما به خاطر فروشگاه خوب وفعالتون
دوم اگه لطف کنید از این ماژول که برای شبکه کردن بردهای آردینو در فواصل طولانی استفاده میشه بیارید ممنون میشم

42231.jpg

RS485 Module -Let Your Arduino Talk With Each Other - emartee.com