جای موتور پلاستیکی کوچک برای مینی کوپتر ها نیاز است