من یک پرینتر سه بعدی ساختم با استفاده از ابزارهای درون فروشگاه وبرد ramps v4.1 و ماژول ترمیستور Thermistor NTC 100K پرینتر سه بعدی و فریمور marlin بعد از کلی دردسر تونستم با نرم افزار pronterface موتور ها را طبق الگو حرکت بدهم مشکل من در موقع تزریق که ماژول ترمیستور را که وصل می کنم نمی تونم گرما را پیدا کنم و آن را کنترل کنم اگر تنظیم خاصی روی فریمور دارد من را راهنمایی کنید این باعث شده مواد خیلی خوب از نازل خارج نشده و یا داخل نازل مسدود شه و مواد پس زده شه این مشکل فکر می کنم برای هر کی که بخواهد بسازه برای اولین بار پیش اومده لطفا راهنمایی کنید این ماژول ترمیستور داخل فروشگاه تو لیست که داخل فریمور مرلین هست وجود ندارد و نوع های دیگری هست اگر کسی فریمور که خودش دستکاری کرده و به ramps می خورد و آزمایش شده دارد لطفا قرار دهد.