نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree4 لایک
 • 2 Post By magmagmary
 • 1 Post By magmagmary
 • 1 Post By dogdoor313

موضوع: ماژول صفحه نمایش ماتریسی 16 * 16 تک رنگ

 1. #1
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064

  ماژول صفحه نمایش ماتریسی 16 * 16 تک رنگ

  ماژول صفحه نمایش ماتریسی 16 * 16 تک رنگ

  00100-071.jpg

  نمونه کد :

  کد:
  /*
   * Show messages on an 8x8 led matrix,
   * scrolling from right to left.
   *
   * Uses FrequencyTimer2 library to
   * constantly run an interrupt routine
   * at a specified frequency. This
   * refreshes the display without the
   * main loop having to do anything.
   *
   */
  
  
  #include <FrequencyTimer2.h>
  
  
  #define SPACE { \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} \
  }
  
  
  #define H { \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0} \
  }
  
  
  #define E { \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0} \
  }
  
  
  #define L { \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0} \
  }
  
  
  #define O { \
     {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0} \
  }
  
  
  byte col = 0;
  byte leds[8][8];
  
  
  // pin[xx] on led matrix connected to nn on Arduino (-1 is dummy to make array start at pos 1)
  int pins[17]= {-1, 5, 4, 3, 2, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6};
  
  
  // col[xx] of leds = pin yy on led matrix
  int cols[8] = {pins[13], pins[3], pins[4], pins[10], pins[06], pins[11], pins[15], pins[16]};
  
  
  // row[xx] of leds = pin yy on led matrix
  int rows[8] = {pins[9], pins[14], pins[8], pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};
  
  
  const int numPatterns = 6;
  byte patterns[numPatterns][8][8] = {
    H,E,L,L,O,SPACE
  };
  
  
  int pattern = 0;
  
  
  void setup() {
    // sets the pins as output
    for (int i = 1; i <= 16; i++) {
     pinMode(pins[i], OUTPUT);
    }
  
  
   // set up cols and rows
    for (int i = 1; i <= 8; i++) {
     digitalWrite(cols[i - 1], LOW);
    }
  
  
   for (int i = 1; i <= 8; i++) {
     digitalWrite(rows[i - 1], LOW);
    }
  
  
   clearLeds();
  
  
   // Turn off toggling of pin 11
    FrequencyTimer2::disable();
    // Set refresh rate (interrupt timeout period)
    FrequencyTimer2::setPeriod(2000);
    // Set interrupt routine to be called
    FrequencyTimer2::setOnOverflow(display);
  
  
   setPattern(pattern);
  }
  
  
  void loop() {
     pattern = ++pattern % numPatterns;
     slidePattern(pattern, 60);
  }
  
  
  void clearLeds() {
    // Clear display array
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
     for (int j = 0; j < 8; j++) {
      leds[i][j] = 0;
     }
    }
  }
  
  
  void setPattern(int pattern) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
     for (int j = 0; j < 8; j++) {
      leds[i][j] = patterns[pattern][i][j];
     }
    }
  }
  
  
  void slidePattern(int pattern, int del) {
    for (int l = 0; l < 8; l++) {
     for (int i = 0; i < 7; i++) {
      for (int j = 0; j < 8; j++) {
       leds[j][i] = leds[j][i+1];
      }
     }
     for (int j = 0; j < 8; j++) {
      leds[j][7] = patterns[pattern][j][0 + l];
     }
     delay(del);
    }
  }
  
  
  // Interrupt routine
  void display() {
    digitalWrite(cols[col], LOW); // Turn whole previous column off
    col++;
    if (col == 8) {
     col = 0;
    }
    for (int row = 0; row < 8; row++) {
     if (leds[col][7 - row] == 1) {
      digitalWrite(rows[row], LOW); // Turn on this led
     }
     else {
      digitalWrite(rows[row], HIGH); // Turn off this led
     }
    }
    digitalWrite(cols[col], HIGH); // Turn whole column on at once (for equal lighting times)
  }
  
  
  کتابخانه در فایل ضمیمه
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

 2. #2
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jul 2016
  نوشته ها
  6
  سلام میشه یه راهنمایی بهتر بکنید مخصوصا قسمت بستن مدار رو نمیدونم چیکار کنم .عکس اصلا مربوط به این نیست کد هم مربوط به 8x8 است نه این لطفا کمک کنید

 3. #3
  مدیر گروه
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  محل سکونت
  ایران
  نوشته ها
  4,064
  این برای مدل 8*8* هست که اگه بخواید برای 16*16 استفاده کنید باید کد رو تعمیم بدید

  میتونید از این لینک برای 16*16 استفاده کنید:
  [Tutorial] How to use Dot LED Matrix Display with Arduino – Rhesoft
  لایک کردن

 4. #4
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jul 2016
  نوشته ها
  6

  ماژول صفحه نمایش ماتریسی 16 * 16 تک رنگ

  A ->5
  B->4
  C->3
  D->2
  EN/OE->6
  R1->7
  SCK->8
  LAT->9


  #include "LedMatrixObject.h"

  LedMatrixObject *a = new LedMatrixObject(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

  unsigned char s[16][16] = {
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
  };

  void setup(){

  }

  void loop(){
  a->setScene(s);
  a->draw();
  }
  تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده img_20160716_102637-1-.jpg   img_20160716_102648-1-.jpg  
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  ویرایش توسط dogdoor313 : 07-19-2016 در ساعت 11:03 AM
  لایک کردن

 5. #5
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  نوشته ها
  11
  سلام.

  هر چه سرچ کردم چیزی که دقیقا پین ها و بوردش مثل این (محصول موجود در سایت آفتاب) باشه ندیدم!

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO