ماژول رله چهار کاناله K3

نرم افزار اندروید و سایر اطلاعات تکمیلی ماژول در این لینک موجود می باشد.