جهت راهنمای کاربردی و توضیحات از سوی تولید کننده برد از لینکهای زیر دیدن بفرمایید :
SHIELD-EKG-EMG (EKG/EMG shield for Arduino compatibile board)

EKT – Electronics Katrangi Trading – Shop Online ProductDetails-412 ARDUINO SHIELD EKG/EMG/ECG/EEG

BE GOOD