سلام خدمت دوستان عزیز
ابعاد و فایل قال استفاده ماژول جهت طراحی برد

پینهای j1 برد بردی هست

libesp-12f.jpg
libesp 12f.zip

Be Good