بر چسب نمایشگر هدآپ HUD

این دو ویدئو نحوه عملکرد برچسب های هدآپ نمایش داده شده است.

در ویدئوها از دستگاه نمایش پارامترهای خودرو به عنوان نمایشگر استفاده شده است.

به جای این دستگاه ( که همراه محصول عرضه نمی شود ) هر نمایشگر دیگری از جمله موبایل می تواند استفاده شود تا تصاویر به صورت عمودی نشان داده شوند.

لینک شماره 1 آپارات

لینک شماره 2 آپارت