سلام
ماژول مبدل SPI / I2C / TTL / IO به HID USB
دانلود دیتاشیت و نرم افزار

مرجع