سلام لینک زیر (روسی) اومده با جزییات کاملی ماژول رو نصب کرده
اگر مشکلی توی باز شدنش داشتید با گوگل ترانسلیت ترجمه اش کنید:
http://mysku.ru/blog/ebay/25776.html