سلام در لینک زیر سایت سازنده راهنمای روبات رو قرار داده + سمپل

The AxiDraw Drawing Machine (Legacy version)