سلام
برای نصب درایور و نرم افزار و فایل های مورد نیاز از فروشنده کالا اطلاعات زیر رو دریافت کردم:
VK-162

Support operating system: Windows 8/7 / Vista / XP / CE

Support Google Earth Google Earth

Data-driven, specifications, PC navigation map download:

با مرر گر گگل کرم وارد صفحه که شدید از گزینه (راست کلیک) translate to Englsh استفاده کنید.
Http://www2.vkelcom.com:8012/bak/001.html

kay-rucker-latest-pc-versionvk162-automatically-adapt-baud-ratevk-162-star-search-resultsvk-162-star-search-results