با سلام
آيا ماژول max31855 امكان خواندن سنسور pt100 را دارد؟