نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: ماژول سنسور جریان نوری - Optical Fllow ویژه APM

 1. #1
  Senior Member
  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  محل سکونت
  Iran
  نوشته ها
  138

  Lightbulb ماژول سنسور جریان نوری - Optical Fllow ویژه APM

  ماژول Optical Fllow دارای سنسور ADNS-3080 با عملکرد بسیار عالی و دارای تکنولوژی Avago از خانواده معروف ADNS از سنسور های نوری موس به همراه یک لنز مونتاژ شده بر روی آن است.که به APM روبات و یا کواد شما این امکان را می دهد که ارتفاع افقی در هنگام مسافت پیمایی و جلوگیری از برخورد با مانع حفظ می کند. این سنسور ماژول مبتنی بر معماری سریع و جدید همراه با بهبود ناوبری طراحی شده است.که موجب افزایش قابلیت سنجش سریع حرکت تا 40 اینچ در ثانیه و شتاب 15g برای کاربری دقیق و روان شده است. همچنین این سنسور هیچ بخش متحرکی وجود ندارد یعنی دارای بیشترین قابلیت با کمترین احتمال خرابی برای کاربر نهایی است. این ماژول به کمک بردهای آردینو و APM به راحتی قابل راه اندازی است.

  arduino-optical-flow-sensor-1.jpg

  ویژگی ها
  دارای سنسور نوری ADNS-3080
  دارای قابلیت سنجش سریع حرکت
  سرعت بروز رسانی تا 6400 فریم در ثانیه
  رزولیشن 30x30
  دارای یک لنز 8mm با امکان جداسازی متناسب با نیاز کاربر

  مثال
  مثال زیر نحوه اتصال ماژول را به آردینو را نشان می دهد.

  adns3080_fritzing_bb.jpg

  کد:
  // Test the ADNS3080 Optical Flow Sensor #include "SPI.h" #include "ADNS3080.h" #define AP_SPI_DATAIN 12 //MISO #define AP_SPI_DATAOUT 11 //MOSI #define AP_SPI_CLOCK 13 //SCK #define ADNS3080_CHIP_SELECT 10 //SS #define ADNS3080_RESET 9 //RESET byte orig_spi_settings_spcr; byte orig_spi_settings_spsr; int _cs_pin=ADNS3080_CHIP_SELECT; int _reset_pin=1; // set to 1 if you have reset connected unsigned int last_update; boolean _overflow=false; boolean _motion=false; int raw_dx; int raw_dy; unsigned int surface_quality; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("www.bot-thoughts.com\nOptical Flow test program V1.0\n"); delay(1000); // flowSensor initialization if( initOF() == false ) Serial.println("Failed to initialise ADNS3080"); delay(1000); } void loop() { int value; display_menu(); // wait for user to enter something while( !Serial.available() ) { delay(20); } // get character from user value = Serial.read(); switch( value ) { case 'c' : //display_config(); break; case 'f' : //set_frame_rate(); break; case 'i' : // display image display_image(); break; case 'I' : display_image_continuously(); break; case 'm' : display_motion(); break; case 'r' : // set resolution //set_resolution(); break; case 's' : //set_shutter_speed(); break; case 'z' : //flowSensor.clear_motion(); break; case '\r' : // ignore return type characters case '\n' : break; default: Serial.println("unrecognised command"); Serial.println(); break; } } // DISPLAY FUNCTIONS // Prints out a list of functions. void display_menu() { Serial.println(); Serial.println("please choose from the following options:"); // Serial.println(" c - display all config"); // Serial.println(" f - set frame rate"); Serial.println(" i - display image"); Serial.println(" I - display image continuously"); Serial.println(" m - display motion"); // Serial.println(" r - set resolution"); // Serial.println(" s - set shutter speed"); // Serial.println(" z - clear all motion"); // Serial.println(" a - frame rate auto/manual"); Serial.println(); } // Captures and displays image from flowSensor void display_image() { Serial.println("image data --------------"); print_pixel_data(&Serial); Serial.println("-------------------------"); } // display_image - captures and displays image from flowSensor flowSensor void display_image_continuously() { int i; Serial.println("press any key to return to menu"); Serial.flush(); while( !Serial.available() ) { display_image(); i=0; while( i<20 && !Serial.available() ) { delay(100); // give the viewer a bit of time to catchup i++; } } Serial.flush(); } // show x,y and squal values constantly until user presses a key // void display_motion() { boolean first_time = true; Serial.flush(); // display instructions on how to exit Serial.println("press x to return to menu.."); delay(1000); while( !Serial.available() ) { updateOF(); // check for errors if( _overflow ) Serial.println("overflow!!"); // x,y,squal Serial.print("dx: "); Serial.print(raw_dx,DEC); Serial.print("\tdy: "); Serial.print(raw_dy,DEC); Serial.print("\tsqual:"); Serial.print(surface_quality,DEC); Serial.println(); first_time = false; // short delay delay(100); } // flush the serial Serial.flush(); } // ADNS3080 SPECIFIC FUNCTIONS // reset sensor by holding a pin high (or is it low?) for 10us. void reset() { // return immediately if the reset pin is not defined if( _reset_pin == 0) return; digitalWrite(_reset_pin,HIGH); // reset sensor delayMicroseconds(10); digitalWrite(_reset_pin,LOW); // return sensor to normal } // Read a register from the sensor byte read_register(byte address) { byte result = 0, junk = 0; backup_spi_settings(); // take the chip select low to select the device digitalWrite(_cs_pin, LOW); // send the device the register you want to read: junk = SPI.transfer(address); // small delay delayMicroseconds(50); // send a value of 0 to read the first byte returned: result = SPI.transfer(0x00); // take the chip select high to de-select: digitalWrite(_cs_pin, HIGH); restore_spi_settings(); return result; } // init - initialise sensor // initCommAPI parameter controls whether SPI interface is initialised (set to false if other devices are on the SPI bus and have already initialised the interface) boolean initOF() { int retry = 0; pinMode(AP_SPI_DATAOUT,OUTPUT); pinMode(AP_SPI_DATAIN,INPUT); pinMode(AP_SPI_CLOCK,OUTPUT); pinMode(_cs_pin,OUTPUT); if( _reset_pin != 0) pinMode(ADNS3080_RESET,OUTPUT); digitalWrite(_cs_pin,HIGH); // disable device (Chip select is active low) // reset the device reset(); // start the SPI library: SPI.begin(); // check the sensor is functioning if( retry < 3 ) { if( read_register(ADNS3080_PRODUCT_ID) == 0x17 ) return true; retry++; } return false; } // backup_spi_settings - checks current SPI settings (clock speed, etc), sets values to what we need // byte backup_spi_settings() { // store current spi values orig_spi_settings_spcr = SPCR & (DORD | CPOL | CPHA); orig_spi_settings_spsr = SPSR & SPI2X; // set the values that we need SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); // sensor running at 2Mhz. this is it's maximum speed return orig_spi_settings_spcr; } // restore_spi_settings - restores SPI settings (clock speed, etc) to what their values were before the sensor used the bus byte restore_spi_settings() { byte temp; // restore SPSR temp = SPSR; temp &= ~SPI2X; temp |= orig_spi_settings_spsr; SPSR = temp; // restore SPCR temp = SPCR; temp &= ~(DORD | CPOL | CPHA); // zero out the important bits temp |= orig_spi_settings_spcr; // restore important bits SPCR = temp; return temp; } // write a value to one of the sensor's registers void write_register(byte address, byte value) { byte junk = 0; backup_spi_settings(); // take the chip select low to select the device digitalWrite(_cs_pin, LOW); // send register address junk = SPI.transfer(address | 0x80 ); // small delay delayMicroseconds(50); // send data junk = SPI.transfer(value); // take the chip select high to de-select: digitalWrite(_cs_pin, HIGH); restore_spi_settings(); } // get_pixel_data - captures an image from the sensor and stores it to the pixe_data array void print_pixel_data(Stream *serPort) { int i,j; boolean isFirstPixel = true; byte regValue; byte pixelValue; // write to frame capture register to force capture of frame write_register(ADNS3080_FRAME_CAPTURE,0x83); // wait 3 frame periods + 10 nanoseconds for frame to be captured delayMicroseconds(1510); // min frame speed is 2000 frames/second so 1 frame = 500 nano seconds. so 500 x 3 + 10 = 1510 // display the pixel data for( i=0; i<ADNS3080_PIXELS_Y; i++ ) { for( j=0; j<ADNS3080_PIXELS_X; j++ ) { regValue = read_register(ADNS3080_FRAME_CAPTURE); if( isFirstPixel && (regValue & 0x40) == 0 ) { serPort->println("failed to find first pixel"); } isFirstPixel = false; pixelValue = ( regValue << 2); serPort->print(pixelValue,DEC); if( j!= ADNS3080_PIXELS_X-1 ) serPort->print(","); delayMicroseconds(50); } serPort->println(); } // hardware reset to restore sensor to normal operation reset(); } bool updateOF() { byte motion_reg; surface_quality = (unsigned int)read_register(ADNS3080_SQUAL); delayMicroseconds(50); // small delay // check for movement, update x,y values motion_reg = read_register(ADNS3080_MOTION); _overflow = ((motion_reg & 0x10) != 0); // check if we've had an overflow if( (motion_reg & 0x80) != 0 ) { raw_dx = ((char)read_register(ADNS3080_DELTA_X)); delayMicroseconds(50); // small delay raw_dy = ((char)read_register(ADNS3080_DELTA_Y)); _motion = true; }else{ raw_dx = 0; raw_dy = 0; } last_update = millis(); return true; }

  جهت سفارش این کالا، به این بخش در فروشگاه آفتاب رایانه مراجعه نمایید.
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO