ببخشید میخواستم CNC LASERدرست کنم از ست کامل دیود لیزر 405نانو متری 500 میلی وات بگیرم یا از ست کامل خنک کننده ی دیود لیزر به همراه لنز و یک دیود لیزر1000میلی وات 850 نانو متر مادون قرمز
برای دیود لیزر 1000میلی وات 850 نانو متر چه درایوری مناسبه که به اردیونو وصل بشه و برای دستگاه لیزر میخوام