با سلام
خواهشمند است در خصوص راه اندازی سنسور سنسور فشار پیزو مقاومتی ( پیزورزیستیو ) با قابلیت سنجش 1 مگاپاسکال را هنمایی فرمائید.
سنسور فشار پیزو مقاومتی ( پیزورزیستیو ) با قابلیت سنجش 1 مگاپاسکال
در خصوص نحوه اتصال و نمونه کد آردوینو.
با تشکر