سلام دوستان ارجمند
راهنمای استفاده از ماژول پرینتر حرارتی BT-2 58mm تهیه کردم.
امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.
701模组英文 User Manual.pdf