با سلام من در قسمت شارژرها در صفحه ٣ ار گيرنده ي شارژر قطب مثبت و منفي هر كدام يكي را خريده ام و حالا كه به دستم رسيده فقط متوجه شدم ميتوان يكي از قطب ها را وصل كرد به مبايل و ان يكي فرستنده نميباشد لطفا كار با اين دو قطعه را توضيح دهيد و اينكه چه گونه ميشود ويا با چي قطعه ايي ميتوان شارژ را ارسال كنيم چون من فكر ميكردم مثبت و منفي گيرنده و فرستنده شارژر بي سيم است از هر كدام يكي خريدم و الان نميدانم فرستنده كدام است يا با چه چيزي شارژ را بفرستم بفرستم
چون ٤٨ ساعت فرصت دارم براي برگشت دادن لطفا لطف بفرماييد هرچه زود تر راهنمايي كنيد با تشكر
كد قطعه هاي خريداري شده مدل کالا:Qi-WRAP جستارش:A1-06-0704B هد دو قطب منفي و مثبت را خريده ام
با تشكر مجدد