سلام لطفا اگر کسی تونسته این برد راه اندازی کنه به من هم کمک کنه هر کاری کردم نشد