سلام
من چندتا ماژول nodemcu دارم و میخوام با ماژول nRf24l01+ بین اونا یسری داده رد و بدل کنم
مشکل اینه که داده من به صورت یه استراکچر هست که سایزش حدودا 52 بایت هست ولی با ماژول nRF نمیشه بیشتر از 32 بایت رو ارسال کرد !
هرچی هم سرچ کردم نتیجه درستی پیدا نکردم ، چه پیشنهادی میدین ؟
تشکر

نمونه استراکچر :

کد PHP:
struct fullData{
  
unsigned long ttime;
  
String data1;
  
String data2;
  
String data3;
  
String data4;
  }
sndData,recData

من این روش رو هم تست کردم ولی جواب نگرفتم :

کد های فرستنده :

کد PHP:
[LEFT]
void sendOverRadio(){
  
char data[sizeof(sndData)];
  
memcpy(data, &sndDatasizeof(sndData));
  
radio.stopListening();
  
int z 0;
  for(
int ii<i++){
    
char dt[32];
    
dt[0] = i;
    for(
int j =j<32;j++){
      
dt[j]=data[z];
      
+=1;
    }
    
radio.write(&dt sizeof(dt));
  }
  
radio.startListening();

[/LEFT]

کد های گیرنده :

کد PHP:
[LEFT]
char data[sizeof(recData)];
void loop(){
  if(
radio.available()){
    
Serial.println("Radio Available...");
    
char dt[32];

    while (
radio.available()){
      
radio.read(&dtsizeof(dt));
    }
    if(
dt[0]==0){
         
memset(data0sizeof(data));
         
memcpy(data, &dt[1], 32);
      }else if(
dt[0]==1){
        
memcpy(&data[32], &dt[1], 32);
        
memcpy(&recDatadatasizeof(recData));
      }
  }

[/LEFT]