کسی در مورد این ماژول تجربه داره؟قضیش چیه اسمش که جالبه.
ماژول تبدیل متن به صدا با قابلیت تبدیل مستقیم نوشتار به صوت SYN6288