با سلام
یک عدد میکروفن خازنی مطابق دیتاشیت به همراه خازن های عدسی مربوطه بر روی ماژول sim800 نصب شد. اما کیفیت صدا بسیار پایین است و عملا کاربرد ندارد. ایا راهکاری برای این مشکل وجود دارد؟مثلا نوعی ماژول تقویت کننده مناسب برای میکروفن؟
(با AT Command های مربوط به میکروفن مشکل برطرف نشد)