با سلام

به تازگی یک ماژول Data Logger برای آردوینو تهیه و نصب کردم.

بعد از نصب کتابخانه های راهنمایی شده در سایت، از مثال های کتابخانه برای تست قسمت ساعت (RTC) و کارت حافظه (SD) استفاده کردم.

فسمت ساعت خیلی خوب کار می کند و مشکلی ندارد، اما فسمت کارت حافظه بس از اجرا متاسفانه حضور کارت را تشخیص نمیدهد.

با بررسی و جستجویی که کردم متوجه شدم که در برنامه میبایست پارامتر chipSelect را روی عدد مناسب تنظیم کنم.

پارامتر مورد نظر را از عدد ۱ تا ۵۳ تغییر دادم اما نتیجه یکی بود، (عدم تشخیص حضور کارت)

ابنکار را با ۳ کارت حافظه متفاوت تکرار کردم و به نتیجه نرسیدم.


از دوستان تقاضا دارم اگر کمکی در حل مشکل فوق میتوانند بکنند، دریغ نفرمایند.

با سپاس