سلام وارد انجمن میشم:
Arduino Forum - Index
اما هیچ راهی برای ثبت نام نداره لطفا کمک کنید از قند شکن هم استفاده کردم فرقی نداشت.