همه بهترین مدل و مهمتر از همه سازگار با برد APM و Pixhaw:
ماژول پاور fishbonne برای اتصال باتری به اسپیدکنترل: 120 هزار تومان
ماژول جریان و ولتاژ RCTIMER ه: 150 هزار تومان
ماژول GPRS و Compass مدل Neo 6M Blox ه : 250 هزار تومان

قیمت برد APM هست: 330 هزار تومان

کلا جمع قیمت: 850 هزار تومان