رزبری پای 3 مدل b بسیار تمیز و استفاده نشده در پروژه
همراه دوربین ورژن 1.3
شهرستان خرم آباد هستم و در صورت توافق برای شما ارسال میکنم.
قیمت : 500
تلفن تماس 09168500431