باسلام دوستان عزیزم

از این هفته می خواهم آموزش ساخت ربات پرنده و فلایت کنترل و رادیو کنترل را برای شما قراربدهم.
منتظر ما باشید
دوستان می توانند مطالب را هم از کانال خودم با نام https://t.me/H_H_CHB مشاهده کنید