CC1101.pdf

برای این برد ورژن های 1 و 2 و 3 ارائه شده که نسخه فروشگاه ورژن 3.1 است ولی در تصاویر فروشگاه نسخه 2 عکس قدیمی است ...
ماژول رادیو وایرلس CC1101 - فرکانس 433M 10mW با برد 500 متر