سلام دوستان
تست کد هست کهخود تولید کننده ارائه کرده
دیتاشیت هم به زبان عامیانه چینی هست
خدا خیرشون بده فکر میکنن خیلی زبان شیوایی هست؛همچی با ذوق و عشق 100 صفحه هم مینویسن ...


Test program download.txt
Test program downloadX9C103.pdf


Be Good