با سلام خدمت دوستان قسمت آموزش انجمن را مرور می کردم احساس کردم جای این موضوع خالی است برای همین چند مشکلی که خودم برخورد کردم را مطرح می کنم و از دوستانی که پاسخ می دهند کمال تشکر را دارم
1- دستور(Serial.readBytes(buffer, length در توضیحاتش دارد که بافر می تواند []byte هم با شد ولی خطا می گیرد
2- دستور (int(x برای تبدیل هر نوع متغیری به اینتجر استفاده می شود ولی خطا میگیرد
با تشکر از دوستان مرجع اطلاعات خود سایت آردوینو