سلام
من می خواستم کد های دریافتی از سریال رو به صورت هگز داشته باشم
مثلا اگه از سریال رشته کدهایff 01 af 09 10 20 رو دریافت کنم این ها رو بتونم توی ارایه byte x[]; به صورت ff 01 af 09 10 20 داشته باشم و از همه مهمتر این که به صورت هگز باشن یعنی 0xff 0x01 0xaf 0x09
0x10 0x20

نمی دونم باید چار کنم؟؟؟؟؟؟