سلام به همه من دوتا متغیر دارم به این شکل

man inaro daram
char id[32]=“a”;
int condtion=1;
char x[32];
hala man mikham x beshe “a1”
توی پایتون این شکلی انجام میدم
x=id+str(condition)
ولی با ارداینو نمیدونم چطوری باید انجام بدم ممنون از شما