دوستان سلام بعد از کلی سنجیدن راههای مناسب و اقتصادی برای نبدیل بخاری به وسیله ای که از راه دور کنترل بشه به این نتیجه رسیدم که عوض استفاده از شیرهای سلونوییدی از سروو موتور برای چرخش شیر استفاده کنم.
حالا نکته ای که هست فکر کنم به یک سروو 180 درجه نیاز دارم که در برابر گرما هم مقاوم باشه. یعنی شافت فلزی داشته باشه. حالا به نظرتون چه موتوری مناسبه؟ بعد هم حتما به شیلد درایور نیاز دارم؟ و نکته بعدی اینکه تا جایی که میدونم موتورها از منفی 90 تا مثبت 90 درجه گردش دارند و چیزی که من میخوام از صفر تا کمی بیشتر از 90 درجه هستش که صفر رو بزارم برای حالت شمعک و پیش فرض موتور و با تغییر دما میزانش رو کم و زیاد کنم. درسته؟