باسلام
بعد از قطع و وصل اینترنت سراسری اگر آدرس سایت را به شکل https://www.shop.aftabrayaneh.com وارد کنیم وارد سایت نمی شود و باید به صورت https://shop.aftabrayaneh.com وارد شود.
فکر کنم نیاز به یکسری تغییرات در وب سرور دارید.
ممنون